ฮาร์ดแวร์การซิงโครไนซ์เวลาบน Intel® Network Processor IXP43X

แสดงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในซอฟต์แวร์ Intel® Network Processor IXP43X เพื่อเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์การซิงโครไนซ์เวลา (1, ต.ค. ๒๐๐๗)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้