Intel® i/o Controller Hub 8/9 LAN NVM: คู่มือแผนที่และข้อมูล

กำหนดค่าคุณสมบัติเฉพาะด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับพื้นที่หน่วยความจำแบบไม่ระเหยในการออกแบบโดยใช้คอนโทรลเลอร์ LAN 10/100/1000 Mb/s ที่รวมเข้ากับ Intel® i/o Control Hub 8/9 (v1.6, เม.ย. ๒๐๑๒)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้