Intel® Ethernet Controller Intel® ethernet และเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

เอกสารไวท์เปเปอร์: อธิบายเทคโนโลยีการจัดการพลังงานรวมถึงโหมด DMA Coalescing บน Intel® Ethernet Controller Intel® ethernet ด้วยการทดลองการทดสอบการพิจารณาของแพลตฟอร์ม BIOS และการปรับแต่งซอฟต์แวร์และวิธีการในการควบคุมประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้