KW-ซอฟต์แวร์ PROFINET Stack * จะผลักดันขีดจำกัดการสื่อสารในอุตสาหกรรม

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: สแต็ค PROFINET ของซอฟต์แวร์ KW *, ขับเคลื่อนด้วย Intel® Ethernet Controller I210-t1, ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว, ปรับขนาดได้และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการสื่อสารทางอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์และความต้องการด้านเครือข่ายแบบซิงโครนัส (1, Feb ๒๐๑๓)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้