การออกแบบอ้างอิงฟอร์มแฟคเตอร์ Intel® Intelligent System Extended: บทนํา

วิดีโอนี้ให้ภาพรวมของ Intel® Intelligent System Extended Form Factor Reference Design (Intel® ISX Form Factor Reference Design) สิทธิประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้ามีให้เพื่อลดระยะเวลารอส่งของการออกแบบ (v.1, 2015)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้