โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๒๐๐ซีรี่ส์: คู่มือการออกแบบความร้อน

คู่มือการออกแบบความร้อน: โซลูชั่นความร้อนอ้างอิงและพารามิเตอร์การออกแบบสำหรับ Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์ซีรีส์๕๒๐๐พร้อมเทคโนโลยี dual core (๒๐๐๗)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้