คำแนะนำในการโยกย้าย: จาก ARM * ถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Atom™

เอกสารไวท์เปเปอร์: จัดให้มี ARM * สำหรับ Intel® Atom™หลักเกณฑ์การย้ายข้อมูลโปรเซสเซอร์และข้อควรพิจารณาสำหรับแฝงและคอร์และการทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ (1, ม.ค. ๒๐๑๐)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้