Intel® Intelligent Systems Framework ที่

ผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพูดคุยเกี่ยวกับพลังของการเชื่อมต่ออุปกรณ์นับพันล้านเครื่องและการแยกข้อมูลขนาดใหญ่ผ่าน Intel® Intelligent Systems Framework เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อความสามารถในการจัดการการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพ