Intel® Intelligent Systems Framework ที่

ผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพูดคุยเกี่ยวกับพลังของการเชื่อมต่ออุปกรณ์นับพันล้านเครื่องและการแยกข้อมูลขนาดใหญ่ผ่าน Intel® Intelligent Systems Framework เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อความสามารถในการจัดการการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้