การใช้ประโยชน์จากตลาดป้ายดิจิตอลระดับรายการที่กำลังเติบโต

การใช้ประโยชน์จากตลาดป้ายดิจิตอลระดับรายการที่กำลังเติบโต

การใช้ประโยชน์จากตลาดป้ายดิจิตอลระดับรายการที่กำลังเติบโต

Intel® Reference Design for Digital Signage (EL-10) ทำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างโซลูชันป้ายดิจิตอลราคาไม่แพงและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสภาพแวดล้อมของความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (1, ก.ย. ๒๐๑๔)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง