การใช้ประโยชน์จากตลาดป้ายดิจิตอลระดับรายการที่กำลังเติบโต

Intel® Reference Design for Digital Signage (EL-10) ทำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างโซลูชันป้ายดิจิตอลราคาไม่แพงและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในสภาพแวดล้อมของความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (1, ก.ย. ๒๐๑๔)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้