การถอดรหัสสื่อโดยใช้ Intel® Media SDK

การถอดรหัสสื่อโดยใช้ Intel® Media SDK

การถอดรหัสสื่อโดยใช้ Intel® Media SDK

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จะให้นักพัฒนาป้ายดิจิตอลที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์ของ media player เพื่อผสานรวมเครื่องยนต์ Intel® video device ที่ใช้ Media SDK และ DXVA-HD (1 มิถุนายน๒๐๑๒)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง