การถอดรหัสสื่อโดยใช้Intel® Media SDK

เอกสารข้อมูลนี้มีคู่มือเกี่ยวกับวิธีพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องเล่นสื่อให้กับนักพัฒนาป้ายดิจิตอลเพื่อผนวกรวมกลไกการเร่งความเร็ววิดีโอด้วยฮาร์ดแวร์ของ Intel® โดยใช้ Media SDK และ DXVA-HD (v.1, มิ.ย. 2012)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้