โซลูชัน SecurePod * ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของวิดีโอใน VARs

กรณีศึกษา: แพคเกจของ SecurePod * ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และกล้องจะช่วยลดความยุ่งยากในการรักษาความปลอดภัย IP ที่ซับซ้อนและโอกาสในการติดตามตลาดสำหรับผู้ค้าปลีกช่องทาง (1, ๒๐๑๓มิถุนายน)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้