โซลูชัน SecurePod * ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของวิดีโอใน VARs

โซลูชัน SecurePod * ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของวิดีโอใน VARs

โซลูชัน SecurePod * ช่วยในการรักษาความปลอดภัยของวิดีโอใน VARs

กรณีศึกษา: แพคเกจของ SecurePod * ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และกล้องจะช่วยลดความยุ่งยากในการรักษาความปลอดภัย IP ที่ซับซ้อนและโอกาสในการติดตามตลาดสำหรับผู้ค้าปลีกช่องทาง (1, ๒๐๑๓มิถุนายน)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง