การแปลงรหัสวิดีโอดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Media: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: ศูนย์โซลูชัน HP CME ของ HP สร้างขึ้นและให้ความสำคัญกับเวิร์กโฟลว์การส่งมอบเนื้อหาขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการการแปลงรหัสวิดีโอดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต้องการในการขยายตัวของตลาดสื่อ (๒๐๐๘)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้