การแปลงรหัสวิดีโอดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Media: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

การแปลงรหัสวิดีโอดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Media: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

การแปลงรหัสวิดีโอดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Media: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: ศูนย์โซลูชัน HP CME ของ HP สร้างขึ้นและให้ความสำคัญกับเวิร์กโฟลว์การส่งมอบเนื้อหาขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการการแปลงรหัสวิดีโอดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต้องการในการขยายตัวของตลาดสื่อ (๒๐๐๘)

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง