การออกแบบโซลูชันขนาดใหญ่เพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยแบบดิจิทัล: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน: อธิบายว่า Intel, NUUO และ Qsan จะประสานกันอย่างไรเพื่อมอบโซลูชันขนาดใหญ่เพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยแบบดิจิทัล ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการปรับใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง แบนด์วิดธ์สูง ปรับขยายได้ และมีเสถียรภาพ (v.1, มิ.ย. 2012)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้