ระบบจราจรอัจฉริยะช่วยขับรถยนต์ในบราซิล

อธิบายวิธีการที่ Intel®ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีช่วยสร้างระบบจราจรอัจฉริยะในริโอเดจาเนโรบราซิลรวมถึงกระดานข้อความดิจิตอลที่ให้ข้อมูลการเดินทางที่มีประโยชน์สำหรับการขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยของถนน