ระบบการจราจรอัจฉริยะช่วยความฉลาดใน Brazil

อธิบายวิธีที่ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี Intel® ช่วยสร้างระบบจราจรอัจฉริยะใน Brazil de J brazil รวมถึงบอร์ดข้อความดิจิตอลที่ให้ข้อมูลการเดินทางที่มีค่าของโคราชเพื่อลดอุบัติเหตุและปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้