การเฝ้าระวังวิดีโอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบ้าน: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

การเฝ้าระวังวิดีโอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบ้าน: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

การเฝ้าระวังวิดีโอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบ้าน: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชัน

การสื่อสารของแกน * และบัฟฟาโล * อเมริกานำเสนอโซลูชันการรักษาความปลอดภัยดิจิตอลและการตรวจจับ (DSS) ที่ไม่ยุ่งยากในระบบแบบครบวงจรที่มีราคาย่อมเยาและสถาปัตยกรรม Intel® (1, ๒๐๑๔พฤศจิกายน)