Intel® Active Management Technology: ความพร้อมในการจัดการจากระยะไกลสำหรับ DSS

เอกสารไวท์เปเปอร์: อธิบายวิธีการ Intel® Active Management Technology สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำหรับกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการตรวจสอบซ่อมแซมและปกป้องเครือข่าย (1, ๒๐๑๒มิถุนายน)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้