การเฝ้าระวัง Intel® Active Management Technology และความปลอดภัย

ดูวิธีการที่ Intel® Active Management Technology ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบจัดการซ่อมแซมและป้องกันการติดตั้งและเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยดิจิตอลที่มีความสามารถในการจัดการและการคาดการณ์จากระยะไกล (v. 10, มิ.ย. ๒๐๑๒)