การเฝ้าระวัง Intel® Active Management Technology และความปลอดภัย

ดูวิธีการที่ Intel® Active Management Technology ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบจัดการซ่อมแซมและป้องกันการติดตั้งและเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยดิจิตอลที่มีความสามารถในการจัดการและการคาดการณ์จากระยะไกล (v. 10, มิ.ย. ๒๐๑๒)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้