วินด์ริเวอร์ * Linux 5.0.1: คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้: Wind River * Linux 5.0.1 อ้างอิงจากการใช้งานโครงการ Yocto * ของโครงการข้อมูลเมตาของ Core * (OE) (OE) และประกอบด้วยส่วนขยายเครื่องมือและบริการสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะอย่างรวดเร็ว

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้