Wind River * อุปกรณ์อัจฉริยะแพลตฟอร์ม XT: ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุผลิตภัณฑ์: Wind River * อุปกรณ์อัจฉริยะแพลตฟอร์ม XT ประกอบด้วยเครื่องมือพัฒนาที่คุณต้องการเพื่อสร้างและปรับแต่งระบบเป้าหมายตามเกตเวย์ Intel® IoT

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้