การพัฒนาสำหรับ Edge

การพัฒนาสำหรับ Edge

การพัฒนาสำหรับ Edge

Edge ช่วยให้ธุรกิจประมวลผลข้อมูลและการตัดสินใจได้ทันที และบ่อยครั้งควบคู่กับการเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการประมวลผลที่ปรับขยายได้

ซอฟต์แวร์ Edge Computing ที่ปรับ Edge AI ให้ง่ายขึ้น

Intel® Edge Software Hub ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ปรับแต่ง ตรวจสอบ และใช้โซลูชันตามรูปแบบการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็วและอย่างมั่นใจมากขึ้น

เริ่มต้นกับ Intel® Edge Software Hub

ดูข้อมูลเพิ่มเติม