Intel® Ethernet (LAN) Driver สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB

777507
4/25/2023

บทนำ

แพคเกจนี้รวมถึงอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*
  • ขนาด: 1.5 MB
  • SHA1: 9BE55874F4A0CC494B0BB7ACF6D5737C16469A4C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

แพคเกจนี้รวมถึงอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้