USB Type C Power Delivery Controller สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PC - NUC11TN

772306
2/27/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง USB Type C Power Delivery Controller สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 464 KB
  • SHA1: 25528FB92A8B7339806EA0B86139BE7030376479

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้ง USB Type C Power Delivery Controller (หรือไดรเวอร์ UCM: ตัวจัดการการเชื่อมต่อ USB) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 11 Pro Kits และ Mini PC - NUC11TN

โน้ต

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้ ให้ดูที่ วิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยไม่ใช้แฟ้ม .exe

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้