ไดรเวอร์ Thunderbolt™ Intel® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

772195
2/24/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Thunderbolt™สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 33.7 MB
  • SHA1: 72B5606F32E76911EE4590CB753DC54DAF0B6F21

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์บัส Thunderbolt™ ที่เข้ากันได้กับ DCH สําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - ผลิตภัณฑ์ NUC8i7HVK & NUC8i7HNK พร้อม Thunderbolt โดยใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิต คุณต้องระบุไดรเวอร์นี้หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Thunderbolt

ไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์สําหรับ Windows 11*

วิธีการติดตั้ง

ดับเบิลคลิกที่ Thunderbolt™ Software Installer.exe

หมาย เหตุ

หากไดรเวอร์ไม่ติดตั้งและคุณกําลังใช้ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ให้ลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้หรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • เสียบอุปกรณ์ Thunderbolt เข้ากับ Intel NUC และเรียกใช้งานตัวติดตั้งอีกครั้ง
  • ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ปัจจุบัน แล้วเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง

Thunderbolt Control Center ควรโหลดโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งไดรเวอร์และเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อใด หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้: Thunderbolt ซอฟต์แวร์ศูนย์ควบคุม (มีอยู่ใน Microsoft Store)

ศูนย์ควบคุม Thunderbolt ช่วยให้คุณสามารถอนุมัติและจัดการอุปกรณ์ Thunderbolt ได้

แผนก IT บางแห่งอาจมีนโยบายกลุ่มที่ป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store พวกเขาสามารถเลือกตั้งค่าร้านค้าส่วนตัวพร้อมแอพที่ได้รับอนุมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  • Microsoft Windows 10-64 - การอัปเดตเดือนตุลาคม 2018 1809 (RS5) หรือใหม่กว่า

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้