แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ PCIe Midplane Switch CYPSWITCHMP

766822
2/22/2023

บทนำ

มอบแพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Mid-plane Switch CYPSWITCHMP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 3.1 MB
  • SHA1: 98C508CCFFC1786DD90210E910C9647666E0C742

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์ของสวิตช์ PCIe กลางระนาบ CYPSWITCHMP สําหรับโหมดการทํางานที่แตกต่างกันบนเซิร์ฟเวอร์ Intel®M50CYP:

  • MBX12 (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) - สวิตช์จะเชื่อมต่อกับมาเธอร์บอร์ดด้วยการรองรับสูงสุด 12 ไดรฟ์ต่อสวิตช์ (4 เลนต่อไดรฟ์)
  • MBX24 - สวิตช์จะเชื่อมต่อกับมาเธอร์บอร์ดด้วยการรองรับสูงสุด 24 ไดรฟ์ต่อสวิตช์ (ต้องมีไดรฟ์ที่รองรับ SRIS 2 เลนต่อไดรฟ์)
  • HWRX12 - สวิตช์จะเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ RS3P4TF160F RAID ที่รองรับได้สูงสุด 12 ไดรฟ์ต่อสวิตช์ (4 เลนต่อไดรฟ์)

คำ เตือน
อย่าแฟลชเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ HWRX12 บนการ์ดสวิตช์หากไม่มีความตั้งใจที่จะเชื่อมต่อสวิตช์กับคอนโทรลเลอร์ RS3P4TF160F RAID มิเช่นนั้นสวิตช์จะไม่สามารถตรวจจับได้อีกต่อไปเมื่อเชื่อมต่อกับมาเธอร์บอร์ด ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเครื่องสวิตช์การ์ดอื่นๆ นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ RS3P4TF160F RAID และแฟลชกลับมาอีกครั้งด้วยเวอร์ชั่น "เชื่อมต่อกับมาเธอร์บอร์ด"

ข้อมูลแพ็คเกจ
แพคเกจเฟิร์มแวร์: 4.6

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F
คู่มือการกําหนดค่าฉบับย่อ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้