Intel® Killer™ Performance Suite สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

757296
11/8/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi, ไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ Killer สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • ขนาด: 69 MB
  • SHA1: DEC8635F3D9D451594AD37D37E5FFEABC42A366A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพ็คเกจ Intel® Killer™ Performance Suite จะติดตั้ง Windows 11* Wi-Fi, ไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต และซอฟต์แวร์เครือข่าย Killer สําหรับ Intel® NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้