ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® i226 Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ ชุด Intel® NUC NUC13RNG & Intel® NUC Extreme Compute Element NUC13SBB

751914
4/25/2023

บทนำ

แพคเกจนี้ประกอบด้วยไดรเวอร์สําหรับอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต Intel® i226 Network (LAN) บนชุด Intel® NUC NUC13RNG และผลิตภัณฑ์ Intel NUC Extreme Compute Element NUC13SBB เมื่อใช้ Windows 11*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*
  • ขนาด: 1.5 MB
  • SHA1: 9BE55874F4A0CC494B0BB7ACF6D5737C16469A4C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

อะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต Intel® i226 Network (LAN) บน ชุด Intel® NUC NUC13RNG และ Intel NUC Extreme Compute Element NUC13SBB เมื่อใช้ Windows 11*

การติดตั้งไดรเวอร์

  1. แตกไฟล์ซิป, LAN_I226-Win11-2.1.1.14.zip
  2. คลิกขวาที่ e2fn.inf และเลือก ติดตั้ง

หมาย เหตุ

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC13RNGi9, NUC13RNGi7, NUC13RNGi5 และ NUC13SBBi9, NUC13SBBi9, ผลิตภัณฑ์ NUC13SBBi9 มีพอร์ต Ethernet (LAN) สองพอร์ต นอกเหนือจากไดรเวอร์นี้อย่าลืมดาวน์โหลดไดรเวอร์ Marvell®AQC113 ด้วย

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้