Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

751901
7/26/2023

บทนำ

มีไดรเวอร์ Intel Management Engine Consumer สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel®® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*
  • ขนาด: 308 MB
  • SHA1: 2C2756556665911F60F509EFC2F4D6F65E217D60

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Management Engine (Intel ME) สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel®® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB.

ตัวติดตั้ง Intel ME ตรวจพบความสามารถของ Intel NUC และติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

Note

หากโปรแกรมควบคุมไม่ได้ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วลองติดตั้งเวอร์ชันนี้อีกครั้ง

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้