Intel® Killer™ Performance Suite สําหรับ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12SN

744035
9/23/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi, ไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ Killer สําหรับ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12SN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11 Family*
  • ขนาด: 73 MB
  • SHA1: 3B4B527CC2A454C052152169F43DDA21835FF6A7

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจ Intel® Killer™ Performance Suite จะติดตั้ง Windows 11 Wi-Fi, ไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต และซอฟต์แวร์เครือข่าย Killer สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12SN

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้