Intel® Killer™ Performance Suite สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

744035
9/23/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Wi-Fi, ไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ Killer สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11 Family*
  • ขนาด: 73 MB
  • SHA1: 3B4B527CC2A454C052152169F43DDA21835FF6A7

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพ็คเกจ Intel® Killer™ Performance Suite จะติดตั้ง Windows 11* Wi-Fi, ไดรเวอร์อีเธอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ Killer Networking สําหรับชุด Intel® NNUC 12 Enthusiast Kit และ Mini PC - NUC12SN

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้