ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

741574
1/17/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*
  • ขนาด: 2.2 MB
  • SHA1: 097806FD6CD08A6281373C31C5BEBFD836992D80

คำอธิบายโดยละเอียด

ติดตั้งไดรเวอร์โฮสต์คอนโทรลเลอร์ Intel® Serial IO สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

วัตถุ ประสงค์

คุณต้องระบุไดรเวอร์ Intel Serial IO หากคุณวางแผนที่จะใช้โฮสต์คอนโทรลเลอร์ GPIO

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้