ไดรเวอร์เสียง Realtek* High Definition สําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast และ Mini PC - NUC12SN

741495
3/4/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ติดตั้งไดรเวอร์เสียงและเทคโนโลยี Intel® Smart Sound (Intel® SST) ของ Realtek* High Definition สําหรับแจ็คเสียง 3.5 มม. และลําโพงสําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Enthusiast Kit & Mini PC - NUC12SN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*
  • ขนาด: 184.9 MB
  • SHA1: 30F2C0A4D930E90684828A65D0EA5AE1395359DA

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์เสียงและเทคโนโลยี Intel® Smart Sound (Intel® SST) Realtek* High Definition สําหรับแจ็คเสียงขนาด 3.5 มม. และลําโพงสําหรับ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Enthusiast Kit และ Mini PC - NUC12SN คุณต้องระบุไดรเวอร์เสียงนี้หากคุณวางแผนที่จะเชื่อมต่อไมโครโฟนหรือชุดหูฟังเข้ากับแจ็คเสียง

หมาย เหตุ

หากคุณมีสีเหลืองหลังจากติดตั้งไดรเวอร์ทั้งหมดแล้ว ให้ลองติดตั้งไดรเวอร์ Realtek Audio ใหม่ด้วย Intel SST อีกครั้ง

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้