ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC12DCM & NUC12DCMv

739951
1/18/2023

บทนำ

แพคเกจนี้มีอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต Intel® Network (LAN) บนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12DCM และ NUC12DCMv เมื่อใช้ Windows 11*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*
  • ขนาด: 485.1 KB
  • SHA1: A719B179E348A38A77FF690C5FF179A44C1E74D9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้มีIntel® Network Adaptersสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12DCM และ NUC12DCMv เมื่อใช้ Windows 11*

หมาย เหตุ

ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12DCM และ NUC12DCMv มีพอร์ตอีเธอร์เน็ต (LAN) สองพอร์ต นอกเหนือจากไดรเวอร์นี้อย่าลืมดาวน์โหลด ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Marvell FastLinQ Edge* ด้วย

คําแนะนําในการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดและคลายซิปไดรเวอร์ LAN-Win11-XXX.zip
2. คลิกขวาที่ไฟล์ "PNPUTIL_INSTALL_LAN.bat" แล้วเลือก "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
3. คลิก "ใช่" บนหน้าต่างที่แสดงขึ้น

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้