ไดรเวอร์ โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXT) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 12 Pro และมินิพีซี - NUC12WS

739799
8/12/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXT) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC12WS[x]v[x]

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 67.3 KB
  • SHA1: B0DFC60CEF6C4C599BB27492D8ACAFDE80A6AF67

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ของ โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXT) ไดรเวอร์ Intel TXT จําเป็นสําหรับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ Secure Boot สําหรับชุด Intel® NUC 12 Pro และ Mini PC - NUC12WS ที่รองรับ Intel vPro®

หมาย เหตุ:

หากอุปกรณ์ของคุณไม่มี Intel vPro® อย่าติดตั้งไดรเวอร์นี้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้