Intel Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 10 64-bit and Windows® 11* for Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

739770
1/11/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Pro Kits และ Mini PC - NUC12WS

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 336.8 KB
  • SHA1: A1373077EFE9689CB1E8797D277AA0302C0D88C8

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel Ethernet (LAN) สําหรับ Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

คําแนะนําในการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดและคลายซิปไดรเวอร์ LAN-Win10_Win11-XXX.zip
2. คลิกขวาที่ไฟล์ "e2f.inf" จากนั้นเลือก ติดตั้ง.
3. คลิก "ใช่" บนหน้าต่างป๊อปอัป
4. คลิก Ok บนหน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์" หมายเหตุ: หน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์" จะปรากฏบน Windows 10 เท่านั้น

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้