Intel® Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PCs - NUC12WS

739763
8/11/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel Management Engine Consumer Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 12 Pro Kits & Mini PC - NUC12WS

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 417.6 MB
  • SHA1: 67E4E64A7ADE87AB2514D22E7159D09EFE265AB5

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งส่วนประกอบ Intel Management Engine (Intel ME) สําหรับผู้บริโภคสําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับ Intel®® NUC 12 Pro Kits และ Mini PC - NUC12WS ตัวติดตั้ง Intel ME ตรวจพบความสามารถของ Intel NUC และติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชันของแพ็กเกจจะปรากฏใน Apps & Features: 225.3.9.0
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์จะปรากฏใน Device Manager: 2220.3.1.0

Note

หากโปรแกรมควบคุมไม่ได้ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วลองติดตั้งเวอร์ชันนี้อีกครั้ง

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้