BIOS ของเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20NTP และการอัปเดตเฟิร์มแวร์แพคเกจ SFUP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

734372
6/16/2022

บทนำ

BIOS ของเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20NTP และการอัปเดตเฟิร์มแวร์แพคเกจ SFUP (SFUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 93.2 MB
  • SHA1: 1C986303020C04A7AE28140140BE5CC27B5A1F3C

คำอธิบายโดยละเอียด

คําอธิบายโดยละเอียด

ข้อกําหนดของเฟิร์มแวร์ระบบ

แพคเกจนี้สําหรับ Intel® Server ตระกูล M20NTP เท่านั้น

แพคเกจการอัปเดตนี้ รวมถึง การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบระดับการผลิตต่อไปนี้:

BIOS ระบบ - 0021.D02.2204261106

เฟิร์มแวร์ BMC - 00.24.0D01_enc

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์: 16.0.3

ในการอัปเดตสแต็กเฟิร์มแวร์ของระบบเป็นเวอร์ชั่นที่รวมอยู่ในแพ็คเกจการอัปเดตนี้ สแตกเฟิร์มแวร์ของระบบที่โหลดไว้ในระบบในปัจจุบันต้องเป็นไปตามต่อไปนี้:

BIOS ระบบ - 0011D01 หรือใหม่กว่า

เฟิร์มแวร์ BMC - 00.13.84bc หรือใหม่กว่า

หมาย เหตุ:

- หลังจากอัปเกรดเป็น BIOS 0011D01 แล้ว ไม่อนุญาตให้ระบบปรับรุ่นเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

- หลังจากอัปเกรดเป็น BMC 00.13.84bc ไม่อนุญาตให้ระบบปรับลดรุ่นเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

!! สําหรับการเปิดใช้งาน BMC EWS โปรดเรียกใช้คําสั่ง IPMI ด้านล่าง:

- ipmitool -I lanplus -H<IP Address> -U<account> -P<password> raw 6 0x40 1 0x42 4

- ipmitool -I lanplus -H<IP Address> -U<account> -P<password> raw 0x32 0x6a 0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 0x62 0x6f 0x74 0x68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0xff 0xff 0xff 0xff 0xbb 1 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0

หากขณะนี้ระบบไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของเฟิร์มแวร์ระบบข้างต้น คุณต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจการอัปเดตระบบ (SUP) ที่โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ และอัปเดตระบบให้เป็นการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอัปเดตระบบเป็นสแต็กเฟิร์มแวร์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจนี้

ห้ามใช้แพ็คเกจนี้กับผลิตภัณฑ์ Intel® อื่นๆ โปรดตรวจสอบแพคเกจที่ถูกต้องสําหรับระบบของคุณ (ศูนย์ดาวน์โหลดของ Intel®)

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20NTP

ดูการสาธิตการทํางานอัปเดตเฟิร์มแวร์ใน Intel® Server Board EFI* Shell และตระกูลผลิตภัณฑ์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เมื่อต้องการดูเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาและการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ดู หมายเหตุรีลี สและไฟล์ Readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขบักใหม่และปัญหาที่ทราบ

คลิกลิงก์ อ่านฉัน (pdf) ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคําแนะนําการอัปเดต BIOS ใน ภาษาจีนประยุกต์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้