Intel® Server D40AMP Product Family Power Budget and Thermal Configuration Tool

728876
4/18/2022

บทนำ

Intel® Server D40AMP Power Budget and Thermal Configuration Tool จะคํานวณการใช้พลังงานและการกําหนดค่าความร้อน (1.4)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 174.9 KB
  • SHA1: 7BC03E3C84684B8FD7D433238BC406E50DF064EF

คำอธิบายโดยละเอียด

เปิดใช้งานมาโครใน Microsoft Office Excel* หรือโปรแกรมสเปรดชีตที่เทียบเท่าเพื่อใช้ยูทิลิตี้นี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้