ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows 11* และ Windows® 10 สําหรับ NUC11PH

724428
3/21/2022

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับผลิตภัณฑ์ NUC11PH

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
  • ขนาด: 293.1 KB
  • SHA1: 6D7A90B116640B2D0C4026D216171E26D87A71BC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับผลิตภัณฑ์ NUC11PH

คําแนะนําในการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดและคลายซิปLAN_PH-Win10_Win11-XXX.zip
2. คลิกขวาที่ไฟล์ "XXX.inf" แล้วเลือก ติดตั้ง
3. คลิก "ใช่" บนหน้าต่างที่แสดงขึ้น
4. คลิก ตกลง ที่หน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์" หมายเหตุ: หน้าต่าง "การดําเนินการเสร็จสมบูรณ์" จะปรากฏบน Windows 10 เท่านั้น

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้