เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ Solidigm™ Bootable (NAND SSD ที่มีตราสินค้าของ Intel®)

723602
6/8/2022

บทนำ

Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (NAND SSD ที่มีแบรนด์ของ Intel®) ช่วยให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่เป็นอิสระจากระบบปฏิบัติการของ Solidigm™ SSD

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 125 MB
  • SHA1: E50F44E4BD9499F17D27A1CB1D7BBC69F88C992E

คำอธิบายโดยละเอียด

Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (NAND SSD ที่มีแบรนด์ของ Intel®) มอบความสามารถในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Solidigm™ Storage Tool (Intel® Branded NAND SSD) ที่อยู่นอกระบบปฏิบัติการ (OS) จึงไม่มีข้อกําหนดของระบบปฏิบัติการ

เครื่องมือนี้มาในรูปแบบของอิมเมจ ISO และต้องมี USB หรือ CD ว่างเปล่า (พร้อมซอฟต์แวร์การเขียน CD และไดรฟ์ CD-ROM ที่อ่าน/เขียนได้)

เริ่มต้นใช้งาน

  • กระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ก่อนที่จะพยายามอัปเดตเฟิร์มแวร์ คุณต้องสํารองหรือทําสําเนาไฟล์ของคุณ หากกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถูกขัดจังหวะ SSD ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง
  • สําหรับเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มี ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  • หากคุณซื้อ SSD จาก OEM เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของคุณอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป ติดต่อ ตัวแทน OEM ในพื้นที่ ของคุณสําหรับการปรับปรุงแก้ไขเฟิร์มแวร์ล่าสุด
  • ข้อจํากัด ข้อกําหนด และขั้นตอนการติดตั้งจะรวมอยู่ในคู่มือผู้ใช้
  • หากคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆ เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือประสบปัญหา โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
  • การดาวน์โหลดนี้มีทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Solidigm™ และสภาพแวดล้อมการทํางานของ Linux* โอเพนซอร์ส ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อมการทํางาน Linux แบบโอเพนซอร์สที่ให้ไว้ในการดาวน์โหลดนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ GNU L/GPL และสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์การใช้งานเหล่านี้จะรวมอยู่ในโฟลเดอร์ "ใบอนุญาต" ในภาพดาวน์โหลด

SHA512 ของ iso:

•11E257B2259002ACFC25E55BDAFCFF9FEA4B037ACD4181A37388795C4A798149B4520225BDE498277E83E040760341748F20CA372A34EAE6246F5EAF79B71

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้