Intel Rapid Storage Technology (RST) พร้อมเทคโนโลยี Intel Optane™ สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* ผลิตภัณฑ์ Intel®® NUC8i3BE, NUC8i5BE และ NUC8i7BE

723199
2/24/2022

บทนำ

ติดตั้ง Intel Rapid Storage Technology (RST) ด้วยเทคโนโลยี Intel Optane™ สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* ผลิตภัณฑ์ Intel®® NUC8i3BE, NUC8i5BE และ NUC8i7BE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 10.6 MB
 • SHA1: 4CDAAC1B3167E7AD893C10D9C5368E79CF5CF372
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 3.8 MB
 • SHA1: 1D25006DCBE0F06EF8AA8BA5439BDE3D69265F95

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ไดรเวอร์ Intel Rapid Storage Technology (Intel® RST) รองรับการกําหนดค่าและการเปิดใช้งานคุณสมบัติหลายอย่าง รวมถึง:

 • การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาโวลุ่ม RAID
 • RST ของ Intel®
 • หน่วยความจํา Intel® Optane™

ไฟล์ใดให้เลือก

 • ตั้งค่า RST.exe
  • รองรับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการโวลุ่ม RAID และเทคโนโลยีการกู้คืนระบบ Intel (Intel SRT) และยังสนับสนุนหน่วยความจํา Intel®® Optane™
 • RST_F6Floppy (ไม่บังคับ)
  • อาจจําเป็นระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) เพื่อตรวจหาไดรฟ์ PCIe* NVMe*

หมาย เหตุ

 • ในการใช้ SetupRST.zip โหมด SATA ของชิปเซ็ต จะต้องเปลี่ยนเป็น RAID ใน BIOS และต้อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการก่อนจึงจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้
 • ในการใช้ RST_F6Flopp.zip โหมด SATA ของชิปเซ็ตจะต้องเปลี่ยนเป็น RAID ใน BIOS ไดรเวอร์นี้อาจจําเป็นเพื่อตรวจหาไดรฟ์ระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
 • ไดรเวอร์นี้รองรับอุปกรณ์ NVMe

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้