INTEL® SERVER BOARD BIOS ตระกูล D40AMP และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ (SFUP) สําหรับ Windows* และ Linux*

723055
3/18/2023

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยแพคเกจการอัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Server Board ตระกูล D40AMP สําหรับ Windows* และ Linux* (R01.02.0007)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 45.3 MB
  • SHA1: D65D7BFD6DC99BA142FA27470AAF387C8AAB4A55

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีแพคเกจการอัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์ระบบ (SFUP) สําหรับ Intel® Server Board ตระกูล D50TNP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล D40AMP ที่เหมาะสม สําหรับใช้กับ Windows* และ Linux*

วัตถุ ประสงค์

คําแนะนําในการติดตั้งและการดําเนินการแพคเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ Windows และ Linux (SFUP)

Intel ขอแนะนําให้อ่าน ReleaseNotes_SFUP_AMP_1.0.6.txt ทั้งหมดก่อนที่จะทําการอัปเดตระบบ การตรวจสอบว่าระบบของคุณตรงตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในเอกสารจะช่วยให้มั่นใจว่าการอัปเดตจะสําเร็จและให้ฟังก์ชันการทํางานระบบที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดหลังจากที่การอัปเดตเสร็จสิ้นแล้ว

เปิดตัว - 09 กุมภาพันธ์ 2023

********************************************************************************

แพคเกจการอัปเดตนี้รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบระดับการผลิตต่อไปนี้และยูทิลิตี้การอัปเดต:

BIOS ระบบ - 01.02.0007

เฟิร์มแวร์ ME - 04.04.04.202

เฟิร์มแวร์ BMC - 2.90.e5e4d391

FRUSDR - 0.43

Pmem - 2.2.0.1553

CPLD - v2P1

sysfwupdt - เวอร์ชั่น 16.0.7

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ

Intel® Server Board ตระกูล D40AMP

ติดต่อ Intel สําหรับข้อกําหนดการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ก่อนการผลิต

หมายเหตุสําคัญ

ไม่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเฟิร์มแวร์ ดังนั้นการอัปเดตจึงจะถูกเรียกใช้แม้ว่าเวอร์ชั่นในระบบและในแพ็คเกจ SFUP จะเป็นเช่นเดียวกัน

อย่าขัดจังหวะหรือรีบูตหรือถอดพลังงาน ออกจากระบบของคุณในระหว่างกระบวนการอัปเดต การทําเช่นนี้อาจทําให้ระบบของคุณใช้งานไม่ได้

อย่าพยายามปรับซอฟต์แวร์ระบบ เมื่อโหลดไปที่ระบบ การทําเช่นนี้อาจทําให้ระบบของคุณใช้งานไม่ได้

การอัปเดตทั้งหมดที่ให้ไว้ในแพคเกจนี้ได้รับการติดตั้งโดยใช้สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux เท่านั้น

ห้ามแก้ไขไฟล์สคริปต์ใดๆ สคริปต์ที่เขียนไว้จะให้ประสบการณ์การอัปเดตที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ข้อกําหนดซอฟต์แวร์ระบบ

ในการอัปเดตสแต็กซอฟต์แวร์ระบบเป็นเวอร์ชั่นที่รวมอยู่ในแพ็คเกจการอัปเดตนี้ สแตกซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย ในปัจจุบันต้องตรงตามต่อไปนี้ หรือการอัปเดตอาจล้มเหลว:

  • BIOS ระบบ - 01.02.0006 หรือใหม่กว่า
  • เฟิร์มแวร์ ME - 04.04.04.056
  • เฟิร์มแวร์ BMC - 2.87.3ccd0377 หรือใหม่กว่า
  • FRUSDR - 0.20 หรือใหม่กว่า
  • CPLD - v1p7 หรือใหม่กว่า
  • Pmem - 2.2.0.1553

มีข้อกําหนดเบื้องต้นก่อนใช้งานสคริปต์ Windows และ Linux - โปรดดู ReleaseNotes_SFUP_AMP_1.0.6.txt

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้