Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC 9 Extreme Kits - NUC9QNX

721607
2/15/2022

บทนำ

Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 9, NUC9ixQN และ NUC9vxQN

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 325.3 MB
  • SHA1: C9592A8F6BBAEFB8C652C0E27D6556B040CA228B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Management Engine (ME) สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 9, NUC9ixQN และ NUC9vxQN

ตัวติดตั้ง Intel ME ตรวจพบความสามารถของ Intel NUC และติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

Note

หากโปรแกรมควบคุมไม่ได้ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วลองติดตั้งเวอร์ชันนี้อีกครั้ง

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้