เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล Solidigm™ (NAND SSD ที่มีตราสินค้าของ Intel®)

715595
7/13/2022

บทนำ

Solidigm™ Storage Tool ช่วยในการจัดการ Solidigm™ (เดิมชื่อ Intel® NAND) SSD

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • ขนาด: 56 MB
 • SHA1: 42695EF53718B3DBDE237F25EE246FFE6236DC05
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 78.9 MB
 • SHA1: B76CF6E609B890B44FD942FC54164B464C75B4C9
 • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8.4 (2105)*, CentOS 8.3 (2011)*, CentOS 8 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, Ubuntu 16.04*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, SUSE Linux* Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 8.4*, CentOS 8.2 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8*
 • ขนาด: 483 MB
 • SHA1: 033BBC772BE3E08CD4C35B9BA4CE362C05D20736

คำอธิบายโดยละเอียด

ธุรกิจ NAND SSD ของ Intel ได้รับมาจาก Solidigm โปรดไปที่ Intel Newsroom เพื่อดูรายละเอียด

Solidigm Storage Tool (Intel® มีตรา NAND SSD) หรือที่เรียกว่า SST ช่วยในการจัดการ Solidigm (เดิมชื่อ Intel® NAND) SSD มี Graphical User Interface (GUI) สําหรับ Windows* เท่านั้น และ Command-Line Interface (CLI) สําหรับ Windows, Linux* และ ESXi* โดยให้การเข้าถึงข้อมูลไดรฟ์และสถานภาพ, คุณลักษณะ SMART, การอัปเดตเฟิร์มแวร์, การสแกนการวิเคราะห์ และการลบอย่างปลอดภัย

หมาย เหตุ

 • สามารถอัปเดต Solidigm (เดิมชื่อ Intel® NAND) PCIe*/NVMe* หรือ SATA SSD เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้
 • สําหรับการสนับสนุนIntel Optane ให้ใช้Intel® MAS
 • การดาวน์โหลด Windows ประกอบด้วยทั้งเวอร์ชัน GUI และ CLI
 • ไฟล์ที่ลงชื่อใน ESXi อาจถูกเพิ่มเพื่อดาวน์โหลดในภายหลัง

มีอะไรใหม่

 • ดู หมายเหตุรีลีสสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรุ่นนี้

เริ่มต้นใช้งาน

 • ดู คู่มือผู้ใช้ สําหรับแพ็คเกจที่คุณดาวน์โหลด
 • ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่
 • หาก Solidigm™ (เดิมชื่อ Intel® NAND) SSD ของคุณมาจาก OEM เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของคุณอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างออกไป ติดต่อ ตัวแทน OEM ในพื้นที่ ของคุณสําหรับการปรับปรุงแก้ไขเฟิร์มแวร์ล่าสุด
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือประสบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้