ไดรเวอร์ Intel Graphics DCH สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC11AT

715571
2/1/2022

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel Graphics DCH สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 577.1 MB
  • SHA1: B377625231DC4D319CC745593AB753A30F7D3B60

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel Graphics DCH สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ DCH คืออะไร? คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมาย เหตุ

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  • การอัปเดต Microsoft Windows 10-64 - เดือนตุลาคม 2018 (1809)
  • Microsoft Windows 10-64 - การอัปเดตเดือนพฤษภาคม 2019 (1903)
  • การอัปเดต Microsoft Windows 10-64 - พฤศจิกายน 2019 (1909)
  • Microsoft Windows 10-64 - การอัปเดตเดือนพฤษภาคม 2020 (2004)
  • การอัปเดต Microsoft Windows 10-64 - เดือนตุลาคม 2020 (20H2)
  • การอัปเดต Microsoft Windows 10-64 - เดือนพฤษภาคม 2021 (21H1)
  • ไมโครซอฟท์ Windows 11*

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel® NUC ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้