แพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series

683939
8/7/2023

บทนำ

จัดเตรียมแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับ Intel® Ethernet Adapters 700 Series (9.30 เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 158.7 MB
 • SHA1: 4DB9861B099138905828D1AF1D35569990A06D82
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 396.5 MB
 • SHA1: 08500AED80B56C5214A24CB32313E737E8674CC4
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 199.1 MB
 • SHA1: 904488CD2F18075564B448413A78CAEAC5FA5CCE
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 251.9 MB
 • SHA1: C49D8B281EF87667D98786D70BD1992BA792033A
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 265.7 MB
 • SHA1: 12EEA94BE98116F2FF279413EBD50923E0195418
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 283 MB
 • SHA1: 1E506D5A3AC83E3BB6625C7DE47BCB0EB78246F9
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 281 MB
 • SHA1: 8743C95404363728B7AD5D25EBF01863B9F4C6C7
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 272.3 MB
 • SHA1: F14748817D56BC2FB19364858C3BD0473DE1AFE0
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 283.6 MB
 • SHA1: 6FAEE203BE143F3BC3EEDCB96DCD4677FEE7AAA1
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 285.1 MB
 • SHA1: A19DA110D0FA4BCA74D6C024964C9E24B927EA4C
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 292.3 MB
 • SHA1: B520CF5260FE0BB5A019EA74EC768F1B34A760B8
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 289.1 MB
 • SHA1: 52A02B33797240A5A1CEF5E74C6A6802B3534C66
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 298 MB
 • SHA1: 617840323107F561B09196213F20679DB299F969
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 297.3 MB
 • SHA1: 83B0B9A25F6339053C8BBA892957FC19C5C78987
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 297.4 MB
 • SHA1: DB2C924D45EF2135D4BE72B263132632D98D9E1A
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 595 MB
 • SHA1: 0E81ADCBDD8843C44313D97EE616B79EA73894F6
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 292.6 MB
 • SHA1: 36AEF381BBF0031A6AEFC530324B18E15568FE49

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

หมายเหตุ: บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไฟล์สําหรับดาวน์เกรดจาก NVM 9.30 เป็น NVM 9.20, 9.10, 9.01, 9.00, 8.70, 8.60, 8.50, 8.40, 8.30, 8.20, 8.15, 8.10, 8.00, 7.30, 7.20, 7.10, 7.00 และ 6.80

ดาวน์โหลดแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

อ่านก่อนใช้ไฟล์ดาวน์เกรด

แม้ว่าการอัปเกรดและการดาวน์เกรด NVM จะใช้ชุดเครื่องมือเดียวกัน แต่ลําดับการดําเนินการจะกลับกัน เครื่องมือดาวน์เกรดจะดําเนินการก่อนตามด้วยการติดตั้งไดรเวอร์ที่ตรงกัน

เส้นทางการดาวน์เกรดและไฟล์ที่รวมอยู่ทั้งหมด:

NVM 9.30 ถึง 9.20

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.20

SW / Driver Downgrade Version (s) : 28.0, 28.1.1

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v9_20.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 9.10

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.10

SW / Driver Downgrade Version (s) : 27.7, 27.8

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v9_10.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 9.01

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.01

SW / Driver Downgrade Version (s) : 27.6.1

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v9_01.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 9.00

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.00

SW / Driver Downgrade Version (s) : 27.6

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v9_00.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.70

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.70

SW / Driver Downgrade Version (s) : 27.3, 27.4, 27.5

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_70.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.60

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.60

SW / Driver Downgrade Version (s) : 27.1, 27.2, 27.2.1

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_60.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.50

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.50

SW / Driver Downgrade Version (s) : 26.6, 26.7, 26.8, 27.0

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_50.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.40

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.40

SW / Driver Downgrade Version (s) : 26.4

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_40.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.30

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.30

SW / Driver Downgrade Version (s) : 26.2 , 26.3

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_30.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.20

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.20

SW / Driver Downgrade Version (s) : 26.0, 26.1

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_20.zip

  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Windows.exe

====================

NVM 9.30 ถึง 8.15

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.15

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.5, 25.6

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_15.ซี.
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Windows.exe

NVM 9.30 ถึง 8.10

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.10

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.4

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

NVM 9.30 ถึง 8.00

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.00

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.2

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v8_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Windows.exe


NVM 9.30 ถึง 7.30

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.30

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.1, 25.1.1

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

NVM 9.30 ถึง 7.20

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.20

SW / Driver Downgrade Version (s) : 25.0

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v7_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Windows.exe

NVM 9.30 ถึง 7.10

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.10

SW / Driver Downgrade Version (s) : 24.3 , 24.4 , 24.5

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

NVM 9.30 ถึง 7.00

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.00

SW / Driver Downgrade เวอร์ชั่น: 24.0, 24.1, 24.2

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

NVM 9.30 ถึง 6.80

เวอร์ชัน NVM ปัจจุบัน: 9.30

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 6.80

SW / Driver Downgrade Version (s) : 23.4, 23.5, 23.5.1, 23.5.2

ไฟล์ที่รวมอยู่

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้