แพ็คเกจการดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 700

683939
5/7/2024

บทนำ

มอบแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 700 (9.50 เป็นรุ่นก่อนหน้า)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 156.5 MB
 • SHA256: 35E87EAF5A97E6318A8B559594FB7981B7295B99B8ED2D70C0F97AE77E1FA5C4
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 188.3 MB
 • SHA256: BFFCAB64AB06D62AEFD1F4E29A36296C6BA2A30AAA159AA1F51DF3AE318CD873
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 203.7 MB
 • SHA256: DAE07F1C69487ECF3E8DEC8812ED3F775C4E503793E56B967F476DB978F07248
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 196.8 MB
 • SHA256: C6FE72F8713F85AE944854E30D1CD77F2BEA0DE7C4C207A14A5862FDFC5FA90A
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 249.7 MB
 • SHA256: A06A69E6B686E5114D4AA308CC7FC562E7AFEA934163B96FA0C7A9193F558270
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 263.5 MB
 • SHA256: 3697A9510F4D7B0FCB493F2DD17057F06AD356C27B16BF37CF612C1B011211FA
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 280.8 MB
 • SHA256: 2B1855893FEBEC933FF5AE8AE88960CB95A82BDBEBDD6B5F7E9197F81E53CB2A
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 278.8 MB
 • SHA256: 528ECA41B8270DD8337F91936FC83625562E8A322EED5CC6E935A8DAD35DCB29
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 270 MB
 • SHA256: 297FFB4616294D63CD4FAD80D671461FC32BA3B25442F7F2208D5E9EA62570CA
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 281.3 MB
 • SHA256: 1576A4C4BF6BDD5B0E1D76F26D2C38AB9ACBB34D4D2634FA0B6BEE6DCF244CCF
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 282.8 MB
 • SHA256: 64B97D4554B1C13044889AAC8CF3F8389E913CDBF5A0F7ED43D0F7E146E6B948
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 290.1 MB
 • SHA256: 318D12B7B6FB43F6D2866B563338D9DBC0AB443C66FFA503475506D66247EB03
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 286.9 MB
 • SHA256: CE5EA66D4BEE224CEDE8E9EAC4760A09BEC8141ABED09DADFB33DE8E55540F61
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 295.8 MB
 • SHA256: 4A74368DBF2BECE9603D7AEF22125F1FCDF4AD3326C37620695F11686D8B4704
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 295.1 MB
 • SHA256: 0570A2412079E156BAFC6AFEA24B22793D24875F2160A08CE6272BB71B004CB1
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 295.1 MB
 • SHA256: 215C505037E53525EDB65DD572CA18291F921558A7EEA71F6CBC2B5B9F4A063D
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 295.4 MB
 • SHA256: 225E5EF8BF628A0FC639FA8E9CC42830BDFD096F151DD7CDF3797251A9FC0CFA
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 290.4 MB
 • SHA256: 5782B730286870D7872B1F36E85B2451A3BFBC992E48BC453BD79FE18E098077
 • FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 290.2 MB
 • SHA256: 3192F877398890243FB8057AA4D4422B737D01719E49294738AB252872F7FE9E
 • FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 291.1 MB
 • SHA256: 78BF8ED361C6A974542B4848FE86B7F2707239FE843A853BD2B19B03F1AC92C2

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

หมายเหตุ: บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไฟล์สําหรับดาวน์เกรดจาก NVM 9.50 เป็น NVM 9.40, 9.30, 9.20, 9.10, 9.01, 9.00, 8.70, 8.60, 8.50, 8.40, 8.30, 8.20, 8.15, 8.10, 8.00, 7.30, 7.20, 7.10, 7.00 และ 6.80

ดาวน์โหลดแพ็คเกจการดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

อ่านก่อนใช้ไฟล์ดาวน์เกรด

ในขณะที่การอัปเกรดและดาวน์เกรด NVM ใช้ชุดเครื่องมือเดียวกัน ลําดับของการดําเนินการจะถูกย้อนกลับ เครื่องมือดาวน์เกรดจะดําเนินการก่อน ตามด้วยการติดตั้งไดรเวอร์ที่ตรงกัน

เส้นทางการดาวน์เกรดและไฟล์ที่มีทั้งหมด:

NVM 9.50 ถึง 9.40

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.40

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 28.3, 29.0, 29.0.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v9_40.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 9.30

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.30

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 28.2, 28.2.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v9_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 9.20

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.20

เวอร์ชันดาวน์เกรดไดรเวอร์ SW/ไดรเวอร์: 28.0, 28.1.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v9_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 9.10

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.10

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.7, 27.8

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v9_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 9.01

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.01

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.6.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v9_01.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 9.00

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.00

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.6

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v9_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.70

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.70

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.3, 27.4, 27.5

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_70.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.60

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.60

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.1, 27.2, 27.2.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_60.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.50

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.50

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.6, 26.7, 26.8, 27.0

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_50.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.40

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.40

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.4

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_40.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.30

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.30

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.2 , 26.3

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.20

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.20

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.0, 26.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.15

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.15

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.5, 25.6

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_15.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.10

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.10

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.4

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 8.00

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.00

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.2

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v8_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 7.30

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.30

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.1, 25.1.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 7.20

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.20

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.0

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v7_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 7.10

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.10

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 24.3 , 24.4 , 24.5

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 7.00

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.00

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 24.0, 24.1, 24.2

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

NVM 9.50 ถึง 6.80

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.50

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 6.80

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 23.4, 23.5, 23.5.1, 23.5.2

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_50_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้