แพ็คเกจการดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 700

683939
12/22/2023

บทนำ

มอบแพ็คเกจดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ 700 (9.40 เป็นรุ่นก่อนหน้า)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 157.2 MB
 • SHA1: C394C8C51CE4AABB46113B01FDA5C61B9F8FB80B
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 189 MB
 • SHA1: 414E578D6AAAE76A076257E891ED5B964D6970AB
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 204.4 MB
 • SHA1: 9D3C21B2AE83E79E14C2FC542C727CC7A0FDFC4B
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 197.6 MB
 • SHA1: D0F90E6052FA74100391823C47E927B86483E1FB
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 250.4 MB
 • SHA1: 5920D886A1EEC0EF3C929E9504322D4E284BCBA3
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 264.2 MB
 • SHA1: 9EF9500F00906C58648B81C2792C5F0D4D5B43CE
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 281.5 MB
 • SHA1: F4DF7DCB61AAFC8045E7FD67D69E24CAA24BFDDC
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 279.5 MB
 • SHA1: 5437EDFACF278321EB3ADBE93CBCEC099148B2DA
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 270.8 MB
 • SHA1: D9C8304B503F5C0CA4D663DB5D4900E2EE2D040D
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 282 MB
 • SHA1: E4585939E7622E66ECD8E8184F03ADDAEB3A6AFD
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 283.5 MB
 • SHA1: 89FC54477800F42AEDFB1970C65401CF60D9B9F4
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 290.8 MB
 • SHA1: 84CD81C73A4FD326B61AE2EE4E4E9D940203C12A
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 287.6 MB
 • SHA1: 9600CE61DC27FF05D71BFBD85062521C640F72B2
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 296.5 MB
 • SHA1: 09D7C17A74F04791268525D33F00CE6451A4DB68
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 295.8 MB
 • SHA1: FBDB3387761E643C465589F5AB97FA299B3DBF0C
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 295.8 MB
 • SHA1: 93CCA5549D41DF7E60790A28BDC7920E10E92049
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 296.1 MB
 • SHA1: AAE67264B03FCEDD5C0712F3D38899830B6CB0DB
 • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
 • ขนาด: 291.1 MB
 • SHA1: 111F43662A7630D670DFBCA8A7B95A85FBA93D7D
 • OS Independent, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
 • ขนาด: 290.9 MB
 • SHA1: CC01C7387A6066B6D31A8CC8CBA48A84CB20FB6F

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

หมายเหตุ: บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไฟล์สําหรับดาวน์เกรดจาก NVM 9.40 เป็น NVM 9.30, 9.20, 9.10, 9.01, 9.00, 8.70, 8.60, 8.50, 8.40, 8.30, 8.20, 8.15, 8.10, 8.00, 7.30, 7.20, 7.10, 7.00 และ 6.80

ดาวน์โหลดแพ็คเกจการดาวน์เกรด NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

อ่านก่อนใช้ไฟล์ดาวน์เกรด

ในขณะที่การอัปเกรดและดาวน์เกรด NVM ใช้ชุดเครื่องมือเดียวกัน ลําดับของการดําเนินการจะถูกย้อนกลับ เครื่องมือดาวน์เกรดจะดําเนินการก่อน ตามด้วยการติดตั้งไดรเวอร์ที่ตรงกัน

เส้นทางการดาวน์เกรดและไฟล์ที่มีทั้งหมด:

NVM 9.40 ถึง 9.30

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.30

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 28.2, 28.2.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v9_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_30_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 9.20

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.20

เวอร์ชันดาวน์เกรดไดรเวอร์ SW/ไดรเวอร์: 28.0, 28.1.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v9_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_20_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 9.10

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.10

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.7, 27.8

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v9_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_10_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 9.01

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.01

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.6.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v9_01.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 9.00

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 9.00

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.6

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v9_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.70

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.70

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.3, 27.4, 27.5

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_70.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.60

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.430

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.60

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 27.1, 27.2, 27.2.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_60.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.50

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.50

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.6, 26.7, 26.8, 27.0

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_50.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.40

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.40

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.4

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_40.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.30

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.30

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.2 , 26.3

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.20

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.20

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 26.0, 26.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.15

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.15

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.5, 25.6

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_15.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.10

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.10

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.4

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 8.00

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 8.00

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.2

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v8_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 7.30

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.30

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.1, 25.1.1

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 7.20

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.20

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 25.0

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v7_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 7.10

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.10

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 24.3 , 24.4 , 24.5

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 7.00

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 7.00

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 24.0, 24.1, 24.2

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

NVM 9.40 ถึง 6.80

เวอร์ชั่น NVM ปัจจุบัน: 9.40

เวอร์ชันดาวน์เกรดที่รองรับ: 6.80

SW/เวอร์ชั่นดาวน์เกรดไดรเวอร์: 23.4, 23.5, 23.5.1, 23.5.2

รวมไฟล์

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_40_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้