UniwillService สําหรับ Intel NUC Software Studio สําหรับชุดแล็ปท็อป Intel® NUC X15 - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E

649070
12/9/2021

บทนำ

จําเป็นต้องใช้ UniwillService เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ Intel NUC Software Studio ทั้งหมดทํางานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC X15 Laptop Kit

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 4.6 MB
  • SHA256: BFBED5D9BE5ADABB27AB12519D18F6C111061A57093DCFBF6CEA413F9FD77CDF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

จําเป็นต้องใช้ UniwillService เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ Intel NUC Software Studio ทั้งหมดทํางานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC X15 Laptop Kit Intel NUC Software Studio มอบโซลูชันทั่วไปโดยการรวมคุณสมบัติซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Intel® NUC, NUC Laptop และ NUC Element

คำ แนะ นำ

คําแนะนําในการติดตั้งสําหรับ UniwillService:

  1. ดาวน์โหลดและคลายซิป NUC Software Studio-UniwillService-vX.X.X.X.zip
  2. ดับเบิลคลิกที่ UniwillService-vX.X.X.X.exe เพื่อติดตั้ง UniwillService
  3. รีบูตระบบ

Intel® NUC Software Studio พร้อมใช้งานบน Microsoft Store*

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคําแนะนําในการติดตั้ง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่แนบมา

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้