เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

646002
11/6/2019

บทนำ

อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HDMI ไปเป็น 1.77.93 สําหรับ Intel® NUC7i3BN, NUC7i5BN และ NUC7i7BN.

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 3.5 MB
  • SHA1: 4BE55AB42AA1822263023C13C6FC155725305CF2

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

อัปเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ HDMI ไปเป็น 1.77.93 สําหรับ Intel® NUC7i3BN, NUC7i5BN และ NUC7i7BN.

ปัญหาที่แก้ไขแล้วในรุ่นนี้

  • ดูบันทึกประจํารุ่น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้