Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

645997
10/1/2020

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์ของIntel® Network Adaptersในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่ใช้ Windows® 10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 61 MB
  • SHA1: 363D7D193396BB486512A578AD998CF8C12034DF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์Intel® Network AdaptersและIntel PROSet Adapter Configuration Utilityบนชุด Intel® NUC และ Mini PC ที่ใช้ Windows® 10

ดู Readme เพื่อดูสิ่งใหม่ๆ หรือปัญหาคงที่ คําแนะนําการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่® NUC

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้