การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Trusted Platform Module (TPM) สําหรับ NUC5i3MY

645989
3/27/2018

บทนำ

คําแนะนําและเฟิร์มแวร์ที่จําเป็นในการอัปเดต TPM บนชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE และบอร์ด Intel® NUC NUC5i3MYBE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 8.1 MB
  • SHA1: 967BED8D455700650FB2F8911BECC90FF30F5E7A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM นี้ตอบสนองต่อคําแนะนําด้านความปลอดภัยล่าสุด ของ Intel INTEL-SA-00104 เกี่ยวกับช่องโหว่ Trusted Platform Module (TPM)

หมาย เหตุ

โปรดดูบทความ Intel-SA-00104 สําหรับ Infineon* Trusted Platform Module (TPM) เพื่อดูว่า Intel NUC ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้