eSPI

645987
8/21/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยข้อมูลจําเพาะพื้นฐาน eSPI และส่วนต่อท้าย

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 101 KB
 • SHA1: 602ABB378F8E03E35450720FFDE096220E572E85
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 1.2 MB
 • SHA1: 9F0F24513ACA2C252D9C608F3616E9AD59920827
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 125.9 KB
 • SHA1: 2284FD155B8362137A99FA519122F5635FE379C3
 • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
 • ขนาด: 198.2 KB
 • SHA1: EC8C429F2EFDD3169FBC583CBB2DA81FFC9CEC3D

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยข้อมูลจําเพาะพื้นฐาน eSPI และส่วนต่อท้าย

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้